Eerste ster Keurmerk Veilig Ondernemen

25 september 2020

Bekroning samenwerking en aanpak verbetering veiligheid 

Namens de samenwerkende partners ontvingen Wethouder June Nods van de gemeente Enschede en Wilma van Ingen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Domijn de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De ster werd uitgereikt door Martijn Wildeboer van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Op de Performance Factory is van alles te beleven; voor jong en oud. Het is een talentenfabriek met een hippe foodhal, kunst, cultuur, ambacht, ondernemerschap én je kunt er naar hartenlust sporten. Veiligheid op het openbare buitenterrein en in de fabriek zelf zijn dan ook erg belangrijk. Een plek dicht bij het centrum brengt nog wel eens wat overlast met zich mee van. Daarom ging twee jaar geleden het project Veilig Ondernemen op de Performance Factory van start. Een samenwerking tussen de ondernemers, de gemeente Enschede en de locatie-eigenaar woningcorporatie Domijn. Ook de politie, brandweer en Wijkraad dragen hierin hun steentje bij aan het beoordelen én verbeteren van de veiligheid. “Juist die samenwerking tussen al deze partijen maakt dit project zo bijzonder.” zegt Wilma van Ingen. “We maken gebruik van elkaars kennis en komen zo samen tot concrete plannen om de veiligheid in en rond de Performance Factory te verbeteren. We willen dat al onze bezoekers zich welkom en veilig voelen.” aldus Van Ingen.

Keurmerk Veilig Ondernemen

De werkgroep KVO Performance Factory, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, heeft gewerkt aan een Plan van Aanpak voor de komende drie jaren. Het plan is opgesteld aan de hand van een ondernemersenquête, de cijfers van politie en brandweer en een omgevingsanalyse van het terrein. De samenwerking, de veiligheidsanalyse en het Plan van Aanpak zijn door een onafhankelijke partij, het KIWA, getoetst met een audit. Hierbij wordt gekeken of de samenwerking voldoet aan de eisen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. En daarvoor is de werkgroep geslaagd. June Nods, wethouder stadsdeel centrum: “De Performance Factory is een hotspot in Enschede. Een plek voor iedereen. De ster Keurmerk Veilig Ondernemen is de bekroning op het werk van de samenwerkende partners om het gebied aantrekkelijk te houden. Hier ben ik trots op, want samen maken we de stad”.

De komende jaren werken de partners van de Performance Factory aan een aantal aandachtspunten om de veiligheid nog verder te verbeteren. Zo worden er camera’s opgehangen op het terrein om overlast beter aan te kunnen pakken. Daarnaast worden ondernemers en werknemers opgeleid op het gebied van BHV en het voorkomen van en omgaan met agressie. Ook de verkeersveiligheid wordt onder de loep genomen. Deze inspanningen leiden hopelijk tot het behalen van het volgende doel, namelijk: een tweede ster.