Novo Ego in samenwerking met Frenque Downtown, De Broodbode, Up Social Club en de Zoete Hemel

29 maart 2021

Het komt wel eens voor dat een leerling het moeilijk vindt om zich in het
normale school patroon staande te houden. Zoals er van hem wordt
verwacht. Soms zijn er omstandigheden waardoor een leerling tijdelijk niet
goed functioneert en het leerproces vast is gelopen. Meestal lossen deze
problemen zich gelukkig weer op, maar soms is het voor de leerling beter
om tijdelijk niet meer op de locatie te zijn. Een(tijdelijk) andere omgeving,
een net wat ander perspectief, kan zorgen voor een goede doorstart. Novo
Ego, een afdeling van Het Stedelijk Lyceum is gespecialiseerd in het
begeleiden van Twentse leerlingen waar het even niet ‘loopt. Novo Ego
biedt dan passende mogelijkheden. Dit kan een uitkomst bieden voor

leerlingen om aan het gedrag te werken, de motivatie te herstellen en waar
nodig de leerhouding te verbeteren. Kortom, weer in balans komen en zich
weer door te kunnen ontwikkelen als persoon.

Wat doet Novo Ego?
In overleg met het Samenwerkingsverband 2302/ externe
onderwijspartners, ouders en schoollocaties wordt de leerling tijdelijk
begeleid door Novo Ego. We doen de leerling een passend aanbod,
waarbij we zoeken naar een kruisbestuiving van onderwijs en het opdoen
van ervaring in het bedrijfsleven.
Eén van de doelen is het traject richting diploma niet te verliezen.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid actief bezig te zijn met allerlei
competenties. Dit doen we door arbeidstraining en gedragsinterventies.
Interventies bespreken we gedurende de gehele periode van plaatsing met
de leerling. Er is ruimte voor ontspanning en rust. Dit alles binnen een
omgeving van veilig onderwijs en werkklimaat. Ons doel is dat de leerling
het soms verloren vertrouwen in het onderwijs weet te herstellen. En het
geheel weer in een nieuw perspectief te plaatsen. Een nieuwe start maken!

Partners en Novo Ego
De combinatie met het Twentse ondernemers als Frenque interiors, De
Broodbode, de Zoete Hemel en het landelijke Stichting Up social club, biedt
de leerling een beschermde veilige trainingsmogelijkheid. De leerling gaat
proefdraaien bij diverse onderdelen die onze ondernemers ook binnen hun
eigen onderneming tegenkomen.
Juist deze combi maakt het dat onderwijs kan leren van bedrijfsleven en
bedrijfsleven van onderwijs. Natuurlijk met als rode draad de ontwikkeling
van de leerling.